មនុស្សស្រីដែលមិនចេះចុះចាញ់អ្នកណា ពេលនេះចាញ់បងហេីយ ចាញ់ក្តីស្រលាញ់ស្មោះត្រង់ អំពេីល្អ របស់បងហេីយ

សូមរួមរស់ជីវិតគូរ ដែលខ្ញុំជ្រេីសរេីស រៀងរហូតទៅ👫💖💕
១៤/01/2017 រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះ អូនចង់និយាយថាអរគុណបងខ្លាំងណាស់😿🙏❤️ សម្រាបគ្រប់យ៉ាង ទាំងក្តីស្រលាញ់ ការរលឹក ការបារម្មណ៍ ការយល់ចិត្ត និងពេលវេលា 😇 ពេលអូនមិនស្រួលខ្លួន ទួសបងលំបាក ឬ ហត់ ពិនណា៎ក៏បងនៅតែមកមេីល ហេីយនៅក្បែរ 😷💛 ពេលខ្លះអូនយល់តែអារម្មណ៍ខ្លួនឯង រករឿងច្រេីន មិនសូវខ្វល់ខ្វាយ អោយបងគិតច្រេីន 😅 តែបងនៅចង់អោយស្នេហា ដូចដេីមវិញ😙❤️ ទោះបីមានរឿងអ្វីក៏ បងតែងតែ ព្យាយាម ទោះហត់ ឬ លំបាកយ៉ាងណា៎ ក៏បងមិនដែលទុកអូនចោលទេ បងតែងតែ ចង់ដឹងពីអូន គ្រប់រឿង🙃💙 ហី៎គ្រប់ទង្វេីរ ដែលអូនធ្វេីទួសជា ងរងក់ច្រេីនមែន 😢តែអូន មិនទម្លាប់ខ្លួនទេ បេីសិនគ្មានបង😪💓 មនុស្សស្រីដូចអូន មិនប្រថ្នាអ្វីក្រៅពី រូបបងទេ💑❤✨ ទួសបី យេីងទេីបតែស្រលាញ់គ្នា តែបងបានអោយអូនយល់ នៅអ្វីដែលជាការស្រលាញ់ ភាពស្មោះត្រង់ មិនចង់ឈ្នះ និង ហេតុផល ស្នេហា របស់យេីង💝អូន សូមសន្យារ ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃក្រោយ ខែនេះ ខែក្រោយ ឆ្នាំនេះ ឆ្នាំក្រោយ អូននិងនៅក្បែរបង គ្រប់ពេវេលា គ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់កាលៈទេសៈ ហេីយរាងរហូត ពេញមួយជីវិតអូន👫💖💕 មនុស្សស្រីដែលមិនចេះចុះចាញ់នាក់ណា៎ ពេលនេះចាញ់បងហេីយ ចាញ់ក្តីស្រលាញ់ស្មោះត្រង់ អំពេីល្អ របស់បងហេីយ Bora Chheang 😿💖✨
នៅថ្ងៃដែលអូនទទួលយកក្តីស្រលាញ់ពីបង គឺជាថ្ងៃដែលអូនតាំងចិត្តថា នឹង លះបង់គ្រប់យ៉ាង😙💚 ដេីម្បីទទួលយកទាំងសុខ ទាំទុកជាមួយបង😇💛 ហេីយក៏មិនគិតមិនខ្វល់ ថាអ្នកដ៏ទៃនិយាយអ្វី ពីបងនោះទេ សំខាន់ពួកយេីង ទទួលបានភាពស្មោះត្រង់ពីគ្នា និងកាន់ដៃគ្នា រៀងរហូតទៅ👫💞
The most important person in my world 🌎❤️ in your arm I feel very happy😍 forever in heart 💕 thank you so much for being such a…. big part of my life I love you so much 😘✨

 

ប្រភព www.khmernews.news

Facebook Comments