មិនធម្មតា! ធី សុណ្ណថា ក្លាយជាម៉ូដែលថតផ្សាយផលិតផលសម្អាងមកពីកូរ៉េ ថែមទាំងហាងដែលនាំចូលសំលៀកបំពាក់ពីអឺុរ៉ុបថែមទៀតផង

 

អ្នកនយោបាយវ័យក្មេងកញ្ញា ធី សុវណ្ណថា ក្រោយពីបានប្រកាសថាខ្លួនចង់ក្លាយជាតារាម៉ូដែល និងប្រឡូកចូលសិល្បៈនោះ។ ក្រោយពីបានថតជាការបង្ហាញនូវការផាត់មុខបែបស្រាលធម្មជាតិឲ្យ Rosterkool photography និងមានអ្នកចូលទស្សនា និង ស៊ែររាប់មឺុននាក់ក្នុងរយៈដ៏ខ្លី ។ ជាពិសេសថ្ងៃនេះ ធី សុវណ្ណថា បានធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះតែមិនទាន់បានប៉ុន្មានផង អ្នកនយោបាយវ័យក្មេងនេះត្រូវហាក់ដូចជាត្រូវប៉ាន់ក្នុងការថតស្ពតតែម្តង ជាពិសេសនៅថ្ងៃនេះ ធី សុវណ្ណថា បានបង្ហោះអំពីរូបភាពដែលខ្លួនបានថតផ្សាយផលិតផលមកពីមន្ទីរពេទ្យកែសម្រស់ដ៏ល្បីធំជាងគេនៅកូរ៉េ និងឲ្យហាងដែលនាំចូលសំលៀកបំពាក់ពីអឺុរ៉ុបថែមទៀតផង ៕

ប្រភព https://komsan.khmernotes.com/news/3967

Facebook Comments